สาขาวิชาฟิสิกส์(ระดับปริญญาโท)

Master of Science (Physics)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตที่เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2556

 วันที่ : 5 พ.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 588

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000